គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

យើងមិនបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកទស្សនា (ដែលអាចរួមបញ្ចូលអ៊ីមែល ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះអតិថិជន) ទៅកាន់ភាគីទីបី ក្រៅពីពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតនៃការបញ្ជាទិញត្រូវបានដំណើរការជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញការបញ្ជាទិញ។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីទីបីនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតណាមួយដល់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតឡើយ។

ខូគីត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រអាជីវកម្មនេះ ដើម្បីតាមដានខ្លឹមសារនៃការចូលមើល និងឥរិយាបថចុចរបស់អ្នក មិនមានព័ត៌មានឯកជនណាមួយនឹងត្រូវបានប្រមូលឡើយ។ អ្នកអាចបិទ cookies នៅក្នុង browser របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ 'Tools | ជម្រើសអ៊ីនធឺណិត | ភាពឯកជន' និងការជ្រើសរើសដើម្បីទប់ស្កាត់ខូគី។

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រនេះត្រូវបានប្រើដើម្បី:

ក. ទទួលយកនិងបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនសម្រាប់ការសាកសួរផលិតផល

ខ. គ្រប់គ្រង និងលើកកំពស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម

គ. បង្ហាញតែព័ត៌មានដល់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងដឹកជញ្ជូនទំនិញប៉ុណ្ណោះ។

សាកសួរ

ទាក់ទងមកយើង

contact-email
និមិត្តសញ្ញាទំនាក់ទំនង

FMUSER INTERNATIONAL GROUP Limited ។

យើងតែងតែផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវផលិតផលដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសេវាកម្មគិតគូរ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងដោយផ្ទាល់ សូមចូលទៅកាន់ ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

 • Home

  ទំព័រដើម

 • Tel

  ទូរស័ព្ទ

 • Email

  Email

 • Contact

  ទំនក់ទំនង